Kontakt

Autorzy strony:

Jerzy Gągol – jerzygagol7@gmail.com
Geolog, emerytowany pracownik Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Kielcach

prof. IOP dr hab. inż. Jan Urban – urban@iop.krakow.pl
Geolog, emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Paweł Król – p.krol@mnki.pl
Kierownik Działu Historii Naturalnej w Muzeum Narodowym w Kielcach
(Administrator strony)


Strona powstała na podstawie książki:
J. Gągol, P. Król, J. Urban, Kartki z dziejów Marmurów Kieleckich, KTN, Kielce, 2017.
[Recenzja]
oraz artykułu:
J. Gągol, P. Król, J. Urban, Złoża i kopalnie eksploatowane przez „Marmury Kieleckie” [w:] Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876–2016), Kielce, KTN, 2020, s. 137-237.

W wyżej wymienionych publikacjach  zastosowano odmienne sposoby cytowania literatury, co ma również odzwierciedlenie na stronie internetowej.

Jerzy Fijałkowski, 1968 r.

Na stronie internetowej zaprezentowaliśmy dużą liczbę archiwalnych zdjęć geologa Jerzego Fijałkowskiego (1932–2011), który pozostawił po sobie olbrzymią kolekcję geologiczną, dokumentację badawczą i unikatowe archiwum fotograficzne. Materiały te zostały przekazane do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w 2007 r. Unikatowe zdjęcia (z lat 1956-1980) przedstawiają  kopalnie, kamieniołomy, dawne zroby górnicze, przyrodę, wsie i miasteczka Kielecczyzny oraz zabytki architektury i budownictwa przemysłowego. Stanowią cenną kolekcję nie tylko dla przyrodników, ale również etnografów, historyków i konserwatorów zabytków.

Polecamy książeczkę: J. Fijałkowski, M. Kolasa, P. Król Rodziny kieleckie. Fijałkowscy. MHKi, MNKi, Kielce 2010


PODZIĘKOWANIA

Autorzy serdecznie dziękują panom Stanisławowi Krupie z Warszawy, Tomaszowi Kalecie z Zagnańska, Jackowi Skrzypczakowi z Kielc za użyczenie archiwalnych fotografii oraz innych materiałów ze swej kolekcji, pani Grażynie Tryce z Muzeum Mazowieckiego w Płocku za udostępnienie archiwalnych materiałów dotyczących życia i działalności Władysława Gruberskiego, paniom Bogusławie Skrzypczak i Iwonie Gęburze z Biblioteki Muzeum Narodowego w Kielcach za pomoc w zbieraniu materiałów, panu Piotrowi Olejniczakowi z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie za udostępnienie kolekcji M. Bersohna, pani Annie Kulińskiej z Leszna za udostępnienie fragmentów rękopiśmiennych wspomnień Marii Łaszczyńskiej, panu Michałowi Łaszczyńskiemu z Gdyni za zdjęcia wyrobów galanterii kamiennej z marmurołomów w Miedziance oraz panom Pawłowi Suchankowi, Wojciechowi Abramowiczowi i Robertowi Białemu za użyczenie fotografii. Szczególne podziękowania autorzy składają recenzentom książki  („Kartki z dziejów Marmurów Kieleckich”), profesorowi Jackowi Rajchlowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i profesorowi Jerzemu Szczepańskiemu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Polityka prywatności