Kontakt

Autorzy strony:

Jerzy Gągol
Geolog, emerytowany pracownik Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Kielcach

Jan Urban
Geolog, emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Paweł Król
Kierownik Działu Historii Naturalnej w Muzeum Narodowym w Kielcach

 


PODZIĘKOWANIA

Autorzy artykułu dziękują serdecznie panu Stanisławowi Krupie z Warszawy za użyczenie archiwalnych fotografii oraz innych materiałów ze swej kolekcji, pani Grażynie Tryce z Muzeum Mazowieckiego w Płocku za udostępnienie archiwalnych materiałów dotyczących życia i działalności Władysława Gruberskiego, paniom Bogusławie Skrzypczak i Iwonie Gęburze z Biblioteki Muzeum Narodowego w Kielcach za pomoc w zbieraniu materiałów, panu Piotrowi Olejniczakowi z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie za udostępnienie kolekcji M. Bersohna, pani Annie Kulińskiej z Leszna za udostępnienie fragmentów rękopiśmiennych wspomnień Marii Łaszczyńskiej, panu Michałowi Łaszczyńskiemu z Gdyni za zdjęcia wyrobów galanterii kamiennej z marmurołomów w Miedziance oraz panom Wojciechowi Abramowiczowi i Robertowi Białemu za użyczenie fotografii. Szczególne podziękowania autorzy składają recenzentom: profesorowi Jackowi Rajchlowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i profesorowi Jerzemu Szczepańskiemu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.