Sosnówka pod Chęcinami


Sosnówka pod Chęcinami.
Góra Sosnówka położona Grzbiecie Chęcińskim nieco na zachód od Chęcin była wymieniana wśród marmurołomów w szesnastowiecznych lustracjach [1]. Wspominają ją też [2] L. Jenike i W. Choroszewski [3], jako potencjalne miejsce eksploatacji marmurów, okazy zaś z Sosnówki opisywali A. Welke [4] oraz H. Święcicki [5]. Próby eksploatacji surowca blocznego – ciemnego wapienia nieco podobnego do ołowianki – prowadzono tu jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego, przerwano je jednak ze względu na małe zasoby oraz silne spękanie [6]. Sosnówka chęcińska tylko jednak raz, w 1930 r., występuje w znanych nam dokumentach „Marmurów Kieleckich” i jedynie jako miejsce próbnej eksploatacji. Natomiast w okresie międzywojennym głównym inwestorem prac wydobywczych na Sosnówce był zarząd miasta Chęciny.

Na północnym stoku Sosnówki widoczne są ślady eksploatacji kamienia, fot. P.Król, 2017 r.

Widok z Sosnówki w kierunku Miedzianki, fot. P.Król, 2017 r.

Bloki skalne, fot. P. Król, 2021 r.

Widok z Sosnówki w kierunku Miedzianki, fot. Z. Rubinowskiego, 1971-1975 r. (wykorzystano dzięki uprzejmości Pani Teresy Rubinowskiej).

Widok z Sosnówki w kierunku Skib, fot. Z. Rubinowskiego, 1971-1975 r. (wykorzystano dzięki uprzejmości Pani Teresy Rubinowskiej).

W 1951 r., na północnym stoku góry Sosnówki, prowadzono poszukiwania kalcytu. Fot. J. Fijałkowski, MNKi/Pf/205, 206

Chęciny, widok od strony Sosnówki, 2021 r. for. P.Król


[1] F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 217-218.
[2] L. Jenike, op. cit., s. 24-25, 29, 32.
[3] W. Chor[oszewski], op. cit., s. 546-550.
[4] [A. Welke] A.W.b.p.k., Marmury powiatu kieleckiego, „Gazeta Kielecka”, 1873, nr 27, s. 106-107, nr 28, s. 110-111.
[5] H. Święcicki, op. cit., s.  51-52.
[6] J. Czarnocki, Marmury świętokrzyskie, „Prace…”, s. 105; E. i J. Fijałkowscy, op. cit, s. 69-70.