Literatura

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO, 1931 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 10: IX.
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO, 1936 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 11: [387].
BROMOWICZ J., 2014 – Geologiczna ocena możliwości produkcji bloków skalnych z polskich złóż położonych poza Dolnym Śląskiem. Przegl. Geol., t. 62, nr 3: 144-147.
BROMOWICZ J. & FIGARSKA-WARCHOŁ B., 2011 – Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w Polsce. Górnictwo Odkrywkowe, t. 52, nr 1-2: 46-54.
CHOR[OSZEWSKI] W., 1893 – Chęcińskie kopalnie i marmurołomy. [W:] Wielka powszechna encyklopedia ilustrowana, t. 11-12: 546-550.
CODZIENNA Gazeta Handlowa, 1933 – Przemysł marmurowy musi mieć tańszy transport, nr 116: 3.
CZARNOCKI J., 1931 – Marmury kieleckie. Kuryer Literacko Naukowy nr 43. Dodatek do nr 296 Ilustrowanego Kuryera Codziennego z dnia 26 października 1931 r.: V, VI.
CZARNOCKI J., 1932a – Marmury kieleckie. Architektura i Budownictwo, t. 8, nr 3-4: 133-134.
CZARNOCKI J., 1932b – Marmury kieleckie. Przegl. Budowlany, t. 4, nr 10: 236-237.
CZARNOCKI J. 1958 – Marmury świętokrzyskie. Inst. Geol. Prace XXI. Prace Geol. t. V, z. 3. Wyd. Geol. Warszawa: 100-121.
DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA J., 2014 – Szymanowski Wacław. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. L/1, z. 204: 106-111.
DZIENNIK Kielecki, 1945 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 14: 4.
DZIENNIK Warszawski, 1874 – Łomy marmuru w kraju tutejszym. (J.L.K.), nr 235: 1021-1022; nr 238: 1033.
DZIKOWSKI W. & KOPERTOWSKA D.,1976 – Toponimia Kielc. PWN Warszawa-Kraków.
EPPING G., 1941 – Die Marmorindustrie im Gebiet von Kielce. Das Generalgouvernement 10/11 (Juli-August): 40-51.
[FIJAŁKOWSKA E. & FIJAŁKOWSKI J.] FIJAŁKOWSCY E. i J., 1973 – Historia eksploatacji marmurów w Górach Świętokrzyskich. Zeszyty Przyrodnicze I. Muzeum Świętokrzyskie, Kielce.
[GAJERSKI K.] K.-z., 1872 – Marmury Kieleckie. Gazeta Kielecka, nr 27: 106-107.
GAZETA Handlowa, 1872 – Wystawa politechniczna moskiewska, nr 173: 2.
GAZETA Kielecka, 1871 – [Wiadomości statystyczne], nr 86: 342.
GAZETA Kielecka, 1873 – Wiadomości miejscowe i z okolicy, nr 5: 18.
GAZETA Kielecka, 1873 – Wiadomości miejscowe i z okolicy, nr 18: 69.
GAZETA Kielecka, 1874 – Wiadomości miejscowe, nr 5: 1.
GAZETA Kielecka, 1874 – Wiadomości miejscowe, nr 45: 1.
GAZETA Kielecka, 1874 – Wystawa Rolnicza w Warszawie, nr 51: 3.
GAZETA Kielecka, 1876 – Kielecka fabryka wyrobów marmurowych, nr 90: 2-3.
GAZETA Kielecka, 1877 – Wiadomości miejscowe, nr 20: 1-2.
GAZETA Kielecka, 1895 – Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich [ogłoszenie], nr 64: 4.
GAZETA Kielecka, 1901 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 68: 4.
GAZETA Kielecka, 1905 – Alfons Welke [nekrolog], nr 89: 4.
GAZETA Kielecka, 1906 – Wspomnienie pośmiertne, nr 55: 3.
GAZETA Kielecka, 1909 – Dla Juliusza Słowackiego, nr 65: 2.
GAZETA Kielecka, 1910 – Z miasta, nr 42: 2.
GAZETA Kielecka, 1910 – Wiadomości bieżące, nr 62: 2.
GAZETA Kielecka, 1910 – Z miasta, nr 68:2.
GAZETA Kielecka, 1913 – „Wycieczki po kraju” i Marmury kieleckie, nr 94: 1-2.
GAZETA Kielecka, 1922 – Szyldziki marmurowe, nr 32: 3.
GAZETA Kielecka, 1925 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 27: 4.
GAZETA Kielecka, 1932 – Obwieszczenie, nr 84: 4
GAZETA Kielecka, 1934 – Licytacja majątku „Marmury Kieleckie”, nr 12: 2.
GAZETA Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1896 – Marmury kieleckie, nr 46: 362-364.
GAZETA Warszawska, 1874 – Marmury krajowe na wystawach: politechnicznej w Moskwie w roku 1872, powszechnej w Wiedniu w roku 1873 i rolniczej w Warszawie w 1874 roku. (J.L.K.), nr 217: 3-4.
GAZETA Warszawska, 1885 – Drugi zjazd górniczy w Warszawie, nr 247: 2.
GĄGOL J., 2009 – Hipolit Święcicki (1811-1880), nauczyciel, przyrodnik, kolekcjoner. Posiedzenia Naukowe Państw. Inst. Geol. nr 69 (1.01-31.12.2008): 38-39.
GESSLER H., 1912 – Opinja Kopalń i Fabryki Marmurów Kieleckich. W drukarni F. Marbera. Kielce, ss. 16.
GIERYCH B., 1955 – Od kamieniołomów do architektury. Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego. Warszawa.
GŁÓWKA J., 2014 – Sytuacja zakładów przemysłowych w Kielcach i okolicy w latach I wojny światowej. Świętokrzyskie, nr 14 (18): 104-109.
GONIEC Częstochowski, 1915 – Z Kielc, nr 263: 2.
GRUBERSKI W., 1905 – Ludzie i kamienie. Sztuka. Paryż, nr 10: 446-454.
JANOWSKI A., 1908 – Wycieczki po kraju, t. 1, Kielce, Chęciny, Karczówka, Góry Ś-Krzyskie, Bodzentyn, Wąchock, Iłża, Radom. Wyd. trzecie. M. Arct, Warszawa.
JENIKE L., 1878 – Marmury kieleckie. Tygodnik Ilustrowany, t. 5, nr 107: 24-25, 29, 32.
JÓZEFA UNGRA Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Ilustrowany na rok zwyczajny 1890.
KATALOG Wyrobów Przemysłu Kamienia Budowlanego 1/57. Wyd. Budownictwo i Architektura. Warszawa, 1957.
KAWAŁKO D., 1998 – Wokół jednego zabytku. Symbol śmierci. Spotkania z Zabytkami, t. 22, nr 11: 14-15.
KOLASA M. & WOJNOWSKA-DUPLICKA A., 2017 – Rodziny kieleckie. Olędzcy. [Folder wystawy w Muzeum Historii Kielc]. Kielce.
[KONTKIEWICZ S.] S.K., 1910 – Marmury kieleckie. Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, nr 22: 343-346.
KOWALCZEWSKI S., 1934 – Marmury kieleckie dawniej i dzisiaj. Kielce.
KOWALCZEWSKI S., 1972 – Marmury kieleckie. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
[KRYGIER A.] Andrzej z Rzucowa, 1878 – Z gór sandomierskich. Gazeta Kielecka, nr 71: 2-3; nr 73: 3.
KSIĘGA adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906. Stowarzyszenie Techników w Warszawie. Warszawa, 1905.
KSIĘGA adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim IV. Opracował i wydał L. Jeziorański. Stowarzyszenie Techników. Warszawa, 1907:
KSIĘGA adresowa przemysłu, handlu i finansów. Nakładem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Warszawa, 1922.
KSIĘGA adresowa przemysłu, handlu i finansów. Wydawnictwo inż. Antoniego Rościsława Sroki. Warszawa, 1926.
KSIĘGA pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego z uwzględnieniem rozwoju administracji skarbowej i monografji województwa kieleckiego. Nakładem Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych w Kielcach, 1934: 109z.
KUBASZEWSKA H., 1993 – Lubelski Mieczysław Jan Ireneusz. [W:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. V: 141-143.
KURJER Kielecki, 1913 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 185: 4.
KURYER Niedzielny, 1898 – Wystawa w Kielcach, nr 37: 578-579.
KURJER Warszawski, 1885 – Zjazd Górników Królestwa Polskiego, nr 307a: 1.
KURJER Warszawski, 1933 – Ś.p. Władysław Gruberski, nr 309 (wydanie wieczorne): 567-568.
LANGNER T., 1975 – Marmury świętokrzyskie – przedsiębiorstwo eksploatacji i obróbki w Kielcach. [W:] Informator Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Kielce: 58-78.
LEWICKI K., 1955 – Pamiątkowa tablica ku czci Juliusza Słowackiego w krakowskim kościele św. Anny. Pamiętnik Literacki 46/3: 215-221.
LISNER-SKÓRSKA J., 1996 – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych – 120 lat tradycji i doświadczenia w wydobywaniu i obrabianiu świętokrzyskich skał. [W:] Gągol J. (red.), Kamienie budowlane w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa-Kielce: 76-78.
ŁAPINOWA I., 1960 – Gruberski Władysław. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX/1, z. 40: 37-38.
ŁASZCZYŃSKA M. – Pamiętniki i wspomnienia (rękopis). Zbiory Anny Kulińskiej.
MALINOWSKI M., 1994 – Techniczne problemy eksploatacji surowców kamiennych. [W:] Konferencja „Surowce kamienne regionu świętokrzyskiego. Tradycje, możliwości i perspektywy wykorzystania” 17-19 października 1994, Kielce: 70-74.
MIZERSKI W. & URBAN H., 2006 – Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 1919-1939. Przegl. Geol., t. 54, nr 5: 388-391.
MOROZEWICZ J., 1922 – Kamienie budowlane w Polsce. Przegl. Techniczny, t. 60, nr 31: 227-230.
OBUCHOWICZ B., 1927 – Dla zwiedzających opis miasta Kielc, Katedry, Zamku Biskupiego, Karczówki oraz Fabryki Marmurów. Kielce.
PASZKIEWICZ M., 1972 – Lubelski Mieczysław Jan Ireneusz. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVII: 592.
PAZDUR J., 1971 – Dzieje Kielc 1864-1939. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo. Wrocław.
PROBLEMATYKA geologiczna i górnicza w „Gazecie Kieleckiej” w latach 1871-1900. Wybór artykułów (opracował Z.J. Wójcik przy udziale E. Fijałkowskiej), Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, Kielce, [2002].
PRZEDPEŁSKA-TRZECIAKOWSKA A., 2001 – Zbigniew Przedpełski (1899-1962). Biuletyn Arkoński nr 38. www.arkonia.pl/czytelnia/Biuletyn_Arkonski
PRZEGLĄD Techniczny, 1910 – O marmurach kieleckich, nr 42: 513.
PRZEMYSŁ fabryczny w Królestwie Polskim. Staraniem Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Warszawa, 1911.
PRZEWODNIK Katolicki, 1922 – Niewyzyskane skarby, nr 23: 3-4.
PRZEWODNIK po wystawie przemysłu i rolnictwa w Częstochowie, sierpień, wrzesień 1909 r. Czcionkami i drukiem Zakładów Drukarskich F.D. Wilkoszewskiego w Częstochowie. Częstochowa, 1909: 123.
PRZYPKOWSKI T. 1936 – Piękno Warszawy. Pomniki publiczne i rzeźby ogrodowe, t. 3.
ROCZNIK informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce na rok 1929. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. Warszawa, 1928.
ROCZNIK polskiego przemysłu i handlu. Staraniem Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 1932.
ROCZNIK polskiego przemysłu i handlu. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Sp. z o.o. Warszawa, 1938.
ROUBA W., 1886 – Wspomnienia z wycieczki po kraju odbytej w miesiącu lipcu r.b. Wszechświat, nr 45: 708-712.
RUBINOWSKI Z., 1994 – Różanka – żyłowo-brekcjowa odmiana marmurów świętokrzyskich i perspektywy wznowienia jej eksploatacji. [W:] Szajn J., Rubinowski Z., Gągol J. (red.), Surowce kamienne regionu świętokrzyskiego. Tradycje, możliwości i perspektywy wykorzystania, Kielce 17-19.10.1994. Urząd Wojewódzki w Kielcach, Kielce: 58-60.
SIEMIRADZKI J., 1922 – Płody kopalne Polski. H. Altenberg, Lwów.
SKOROWIDZ do Dziennika Urzędowego (I „Ruchu Służbowego”) Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rok 1932. Warszawa, 1933.
SOBIESZCZAŃSKI F.M., 1852 – Wycieczka archeologiczna w niektóre strony gubernii radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851 r. W drukarni Stanisława Strąbskiego, Warszawa.
SPRAWOZDANIE Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za 1933 rok, 1934 – Gruberski Władysław. Warszawa: 14.
ST-VALERY L. de, 1907 – La sculpture a la Societe Nationale. La Revue des Beaux-Arts. 28 IV 1907: 1-2.
SZCZEPAŃSKI J., 1990 – Alfons Welke. [W:] Kielecki słownik biograficzny. Architekci i budowniczowie. Materiały. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków.
ŚWIĘCICKI H., 1874 – Opis marmurów krajowych, mianowicie przesłanych na wystawy w Moskwie i Wiedniu. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874: 47-55.
ŚWIĘTOKRZYSKI słownik biograficzny, t. 2 (1795-1918). Szczepański J. (red.), Kielce, 2009.
TRYBOWSKI I., 1975 – Gruberski Władysław. [W:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. II: 494-495.
TRYKA G., 2011 – Płockie rodziny: Gruberscy. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 19: 137-186.
TYGODNIK Ilustrowany, 1878 – Marmury kieleckie, t. 5, nr 107: 29.
TYGODNIK Ilustrowany, 1904 – Wacław Gruberski. Pomnik na cmentarzu w Litance [!] pod Zamościem, nr 44: 848.
TYGODNIK Ilustrowany, 1909 – W pięknem rodzinnem mieście. 38: 779.
TYGODNIK Ilustrowany, 1921 – [reklama], nr 51: 820.
URBAN J., 1986 – Bloczne skały węglanowe w paleozoiku zachodniej części Gór Świętokrzyskich (maszynopis). Narodowe Archiwum Geologiczne, Państw. Inst. Geol., Warszawa, Kielce.
URBAŃSKI K., 2005 – The martyrdom and extermination of the Jews in Kielce during World War II. Kielce.
WARDZYŃSKI M., 2011 – The Quaries, the „Marble” and the Centre of Stonemasonry and Sculpture in Chęciny during the Modern Era, in the farmer Commonwealth of Two Nations. [in:] Actes du XVIIe Colloque International de Glyptographic a Cracovie, 5-9 juillet 2010 (red. Jean-Louis Van Belle, Breine-le Chateau): 379-412, 39 figs.
WARDZYŃSKI M., 2014 – „Marmury” świętokrzyskie i ośrodek kamieniarsko-rzeźbiarski w Chęcinach w XVI-XIX wieku. Aedifico et Conservo III. Fundacja HEREDITAS. Spotkania z Zabytkami nr 7-8/2014. Dodatek.
WEBER-KOZIŃSKA M., 1960-1961 – Górnictwo kamienne. [W:] Pazdur J. (red.), Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice.
[WELKE A.] A.W.b.p.k., 1873 – Marmury powiatu kieleckiego. Gazeta Kielecka, nr 27: 106-107, nr 28: 110-111.
WIEŚ Ilustrowana, 1911 – Z bogactw naszej ziemi, nr 11: 32-34.
WITKOWSKI W., 1980 – Problemy wydobycia bloków marmurowych do produkcji kamiennych elementów budowlanych sposobem mechanicznym. Górnictwo Odkrywkowe, 1-2: 14-19.
WÓJCIK Z., 1997 – Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego. Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Kielce.
ZIEMIA, 1910 – Kronika Krajoznawcza, nr 36: 576.
ZIEMIA, 1929 – [Ogłoszenie reklamowe], nr 4: 65.
ZŁONKIEWICZ Z., GUZIK K. & OSTROWSKI S., 2016 – Szczegółowa charakterystyka litologiczno-surowcowa złoża wapieni dewońskich Szewce. Górnictwo Odkrywkowe, nr 5: 14-22.