Tarnoskała

Tarnoskała. Tarnoskała (również Tarnogóra) to nazwa wzniesienia, na którym znajduje  się dawna rezydencja Tarnowskich w Piotrkowicach, miejscowości przy drodze Kielce – Busko Zdrój. Wzniesienie zbudowane jest z gruboławicowych wapieni górnojurajskich (oksfordu) należących do tej samej serii, z której występują marmury odmiany Morawica w Woli Morawickiej [1]. O wykorzystaniu jasnozłotego marmuru z Tarnoskały wspomina W. Gruberski [2], który był wcześniej zatrudniony w kieleckiej fabryce marmurów i najpewniej w tej firmie zetknął się z tym surowcem. Wcześniej Hieronim Łabęcki [3] wspominał, że „znajduje się marmur brudno biały w Tarnoskale”. Na stokach wzniesienia oraz sąsiedniej Ostrej Góry występują obecnie niewielkie, silnie zarośnięte ślady eksploatacji wapieni.

Kamieniołom znajdujący się w sąsiedztwie kompleksu pałacowego Tarnowskich w Piotrkowicach (widok na zachód), fot. P. Król, 2019 r.

Kamieniołom znajdujący się w sąsiedztwie kompleksu pałacowego Tarnowskich w Piotrkowicach (widok na wschód), fot. P. Król, 2019 r.

Bloki skalne przy kamieniołomie, fot. P. Król, 2019 r.

Kompleks pałacowy ogrodzony jest imponującym murem kamiennym, fot. P. Król, 2019 r.

Ruiny wapiennika na terenie kompleksu pałacowego, fot. P. Król, 2019 r.


[1] S. K[ontkiewicz], op. cit., s. 343-346.
[2] W. Gruberski, op. cit., s. 448.
[3] H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841, s. 299.