Przekształcenia firmy

1874-1920 Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich


1920-1930 Marmury Kieleckie sp. akc.

Źródło: Jacek Skorupski, Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych, http://www.it.pw.edu.pl/data/ap439.html


1930-1932 Marmur sp. z o.o.


1932-1935 Przemysł Marmurowy i Granitowy „Marmur w Kielcach” sp. z o.o.

„Gazeta Kielecka”, 1932 , nr 84.1936-1938 Budowlana sp. akc. Jan Weber


1938-1942 Kielecki Przemysł Marmurowy sp. z o.o. Wyganowscy, Jan Weber

 


1942-1945 Bracia Wyganowscy inż. sp. z o.o. Fabryka Marmurów w Kielcach
1945 Zrzeszenie Pracowników Kieleckiego Przemysłu Marmurowego i Kamieniarskiego


1945-1949 Zakład obróbki marmurów „Marmury Kieleckie”


1949-1951 Kielecki Przemysł Marmurowy i Budowlany
sp. z o.o.


1951-1952 Kieleckie Zakłady Obróbki Marmurów


1952-1972 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego


1972-1983 Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa


1983-2016 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych


2016 – 2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych


od 2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych

w ramach Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA