Kontakt

Autorzy strony:

 Jerzy Gągol (1947-2021), pozostaje w naszej pamięci. Geolog,  pracownik Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Kielcach
Wspomnienie  Artykuły  Wspomnienie (Przegląd Geologiczny)

prof. IOP dr hab. inż. Jan Urban – urban@iop.krakow.pl
Geolog, emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

dr Paweł Król – p.krol@mnki.pl
Kierownik Działu Historii Naturalnej w Muzeum Narodowym w Kielcach
(Administrator strony)
[Ω][Gacki]

Polecamy: [miedziana.pl]  [krzemienie.pl]


Strona powstała na podstawie książki:
J. Gągol, P. Król, J. Urban, Kartki z dziejów Marmurów Kieleckich, KTN, Kielce, 2017.
[Recenzja]
oraz artykułu:
J. Gągol, P. Król, J. Urban, Złoża i kopalnie eksploatowane przez „Marmury Kieleckie” [w:] Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876–2016), Kielce, KTN, 2020, s. 137-237.
[Recenzja]

W wyżej wymienionych publikacjach  zastosowano odmienne sposoby cytowania literatury, co ma również odzwierciedlenie na stronie internetowej.

Polecamy:
Król P., Fijałkowska-Mader A., Kamień w architekturze Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – próba identyfikacji, Przegląd Geologiczny, 2023, t. 71, nr 1, s. 19-35


Na stronie internetowej zaprezentowaliśmy wiele archiwalnych fotografii geologów Jerzego Fijałkowskiego (1932–2011) i Zbigniewa Rubinowskiego (1929-1997).

Jerzy Fijałkowski, 1968 r.

Mgr inż. Jerzy Fijałkowski, geolog,  geomorfolog, inżynier górniczy i regionalista, był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy o Kielecczyźnie, autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów publikowanych w periodykach regionalnych i ogólnopolskich. Pozostawił po sobie olbrzymią kolekcję geologiczną, dokumentację badawczą oraz unikatowe archiwum fotograficzne, które zostały przekazane w 2007 r. do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Polecamy książeczkę:
J. Fijałkowski, M. Kolasa, P. Król Rodziny kieleckie. Fijałkowscy. MHKi, MNKi, Kielce 2010

 

Zbigniew Rubinowski, 1996 r., fot. M. Nowak

Doc. dr inż.  Zbigniew Rubinowski  (1929-1997), geolog, speleolog, alpinista, polarnik,  animator życia naukowego, działacz na rzecz ochrony przyrody i członek wielu towarzystw naukowych. Był wybitnym badaczem geologii Gór Świętokrzyskich.  Przez 40 lat pracował w Oddziale Świętokrzyskim PIG, gdzie m.in. kierował Zakładem Geologii Złóż, specjalizującym się w genezie rud metali. W 1999 r. utworzono rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego. Polecamy książkę:  Zbigniew Rubinowski (1929-1997) pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

 


 

PODZIĘKOWANIA

Autorzy serdecznie dziękują panom Stanisławowi Krupie z Warszawy, Tomaszowi Kalecie z Zagnańska, Jackowi Skrzypczakowi z Kielc za użyczenie archiwalnych fotografii oraz innych materiałów ze swoich kolekcji, pani Grażynie Tryce z Muzeum Mazowieckiego w Płocku za udostępnienie archiwalnych materiałów dotyczących życia i działalności Władysława Gruberskiego, paniom Bogusławie Skrzypczak i Iwonie Gęburze z Biblioteki Muzeum Narodowego w Kielcach za pomoc w zbieraniu materiałów, panu Piotrowi Olejniczakowi z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie za udostępnienie kolekcji M. Bersohna, pani Annie Kulińskiej z Leszna za udostępnienie fragmentów rękopiśmiennych wspomnień Marii Łaszczyńskiej, panu Michałowi Łaszczyńskiemu z Gdyni za zdjęcia wyrobów galanterii kamiennej z marmurołomów w Miedziance oraz pani Teresie Rubinowskiej, pani Małgorzacie Kozińskiej-Person, panu Andrzejowi Weberowi, panom Pawłowi Suchankowi, Wojciechowi Abramowiczowi i Robertowi Białemu za użyczenie fotografii. Szczególne podziękowania autorzy składają recenzentom książki  („Kartki z dziejów Marmurów Kieleckich”), profesorowi Jackowi Rajchlowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i profesorowi Jerzemu Szczepańskiemu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Polityka prywatności