Łabędziów

Łabędziów. Łabędziów „posiada łomy marmuru ciemnego…” – informował już Słownik geograficzny [1]. Próby eksploatacji surowca marmurowego w tej miejscowości prowadzono  okresowo w okresie międzywojennym i podczas okupacji. Bezpośrednio po wojnie kamieniołom pozostawał w dyspozycji firmy, ale eksploatacji na większą skalę nie podjęto [2]. W 1973 r. złoże przekazano w gestię Pińczowskich Zakładów Kamienia Budowlanego. Dokumentacja złoża została opracowana w 1972 r. (Sas-Korczyńska – CBDG 380805). W złożu występują środkowodewońskie (żyweckie) wapienie, wapienie dolomityczne oraz dolomity warstw stringocefalowych formacji z Kowali [3]. Skały te są gruboławicowe i słabo uławicone, szare, szarobeżowe z odcieniem różowym, wiśniowo plamiste, pocięte licznymi żyłami kalcytowymi, miejscami zbrekcjowane i spojone kalcytem lub czerwonym wapieniem [4]. Grubokrystaliczne („cukrowate”) dolomity są jasnoszare lub szare, także użylone kalcytem. Skały te mogą więc być interesującym, dekoracyjnym materiałem kamiennym [5]. Dlatego po przejęciu złoża Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego podjęły w 1977 r. podjęły próbę eksploatacji marmurów, przerwaną jednak ze względu na niską bloczność geologiczną i górniczą [6].

Bloki wapienne przy marmurołomie w Łabędziowie. Zdjęcie J. Fijałkowskiego z 1960 r., MNKi/Pf/2757/110

Bloki wapienne przy marmurołomie w Łabędziowie. Zdjęcie J. Fijałkowskiego z 1960 r., MNKi/Pf/2757/115

Wznowienie prac wydobywczych w marmurołomie. Zdjęcie J. Fijałkowskiego z 1978 r., MNKi/Pf/2537

Wznowienie prac wydobywczych w marmurołomie. Zdjęcie J. Fijałkowskiego z 1978 r., MNKi/Pf/2537

Kamieniołom w Łabędziowe, fot. P .Król, 2017 r.

Fragment ściany kamieniołomu, fot. P .Król, 2017 r.


[1] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, Warszawa 1884, Nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego;
[2] B. Gierych, op. cit., s. 126;  J. Fijałkowscy, op. cit., s. 61; S. Marcinkowski, op. cit.
[3] G. Racki, Evolution of the bank…, s. 178.
[4] J. Urban, Kras kopalny…, s.
[5] E. i J. Fijałkowscy, op. cit., s. 61; J. Urban, Bloczne skały węglanowe w paleozoiku… op. cit.
[6] S. Oterman, op. cit., s. 111; Knapczyk, B. Musiał, Stan i możliwości eksploatacji…, s. 32-33.