Reklamy

1874-1920 Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich

Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 40, 1877 r.

Ilustrowany przewodnik po Warszawie, 1880 r.

Inżenierja i Budownictwo, 1880, nr 46

Kurjer Codzienny, 1879, nr 272.

Rocznik Adresowy Firm Handlowych, 1883.

Kurjer Poranny, 307, 1885 r.

Kurjer Warszawski, 115, 1885 r.

Katalog wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie, 1885 r.

Gazeta Lubelska, nr 49, 1889 r.

Taryfa domów miasta Warszawy i przedmieścia Pragi, przed 1901 r.

Kurjer Warszawski, nr 72, 1889

„Józefa Ungra Kalendarz…”, 1890

Gazeta Polska, nr 101, nr 1899

Kurjer Polski, nr 233, 1899

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1904

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1904

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1905

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1905

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1905

Księga Adresowa Królestwa Polskiego, 1907

Nowa Gazeta, nr 382, 1906

Album Pamiątkowe Budowy Nowej Wieży na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa, 1906 r.

Goniec Wieczorny, 233, 1907 r.

Goniec Wieczorny, 233, 1907 r.

Goniec Wieczorny, 376, 1907 r.

Słowo, 30, 1911 r.

Gazeta Kielecka, nr 74, 1911,

„Kurjer Kielecki”, 1913

„Gazeta Kielecka”, 1901

„Przewodnik po wystawie przemysłu i rolnictwa w Częstochowie”, 1909

„Kalendarz Informacyjny Ziemi Kieleckiej”, 1914 r.

Reklama zamieszczona w albumie K. Urbański, Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005. Autor nie podał źródła.

Reklama zamieszczona w albumie K. Urbański, Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005. Autor nie podał źródła.

„Gazeta Kielecka”, nr 78


1920-1930 Marmury Kieleckie sp. akc.

Tygodnik Ilustrowany, 1921 r.

Gazeta Poranna,, Kalendarz na rok 1924

Taniec Warjatów – studium polityczno-społeczne, 1924 r.

„Gazeta Kielecka”, 1925

Epoka, Kampanja Budowlana,1926 r.

Kurjer Warszawski, nr 155, 1927 r.

Księga adresowa RP, 1925/26

 

„Ziemia”, 1929

Gazeta Suchedniowska, nr 3, 1929 r.

Księga adresowa, 1929 r.


1930-1932 Marmur sp. z o.o.

„Architektura i Budownictwo”, 1931

Kurjer Warszawski, nr 292, 1931


1932-1935 Przemysł Marmurowy i Granitowy „Marmur w Kielcach” sp. z o.o.

Przegląd Zegarmistrzowski i Złotniczy,1933, Nr 4.

Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego z uwzględnieniem rozwoju administracji skarbowej i monografji województwa kieleckiego. Nakładem Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych w Kielcach, 1934.

Prospekt reklamowy. Zbiory S. Krupy

Opis działalności firmy, uzupełnienie prospektu prezentowanego powyżej. Zbiory S. Krupy

Zbiory P. Króla

Wieczór Warszawski, 6, 1933 r.

Informator Budowlany 1920 – XV – 1935,  Warszawa 1935 r.

Księga adresowa Wilna, 1934 r.


1936-1938 Budowlana sp. akc. Jan Weber

„Architektura i Budownictwo”, 1936

„Przegląd Budowlany”, 1937, nr 9.

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1935, nr 139.

Biuletyn Przetargowy, nr 25, 1935 r.

Biuletyn Przetargowy, nr 12, 1936 r.

Informator Kościoła Katolickiego w Polsce, 1936-1937.


1938-1942 Kielecki Przemysł Marmurowy sp. z o.o. Wyganowscy, Jan Weber

Biuletyn Przetargowy, nr 34, 1939 r.


1942-1945 Bracia Wyganowscy inż. sp. z o.o. Fabryka Marmurów w Kielcach

„Dziennik Kielecki”, 1945, nr 14.

Międzynarodowe Targi Gdańskie, Gdańsk, 02-10.08.1947 r.


1945 Zrzeszenie Pracowników Kieleckiego Przemysłu Marmurowego i Kamieniarskiego


1945-1949 Zakład obróbki marmurów „Marmury Kieleckie”


1949-1951 Kielecki Przemysł Marmurowy i Budowlany sp. z o.o.


1951-1952 Kieleckie Zakłady Obróbki Marmurów


1952-1972 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego

Film: Kieleckie marmury, Data wydania: 1963-09-24, http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/10821 


1972-1983 Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa

„Kopasyny”, grudzień 1974 r.

Medal z brązu z okazji 100-lecia „Marmurów Kieleckich”, 1974 r., w tym okresie zakład funkcjonował pod nazwą Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa. Kolekcja Pawła Króla, śred. 9 cm.


1983-2016 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Oferta handlowa w biurze przy ul. Ściegiennego 5, fot. S. Krupa, 2008 r.


od 2016 – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych