Reklamy

1874-1920 Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich

„Józefa Ungra Kalendarz…”, 1890

„Kurjer Kielecki”, 1913

„Gazeta Kielecka”, 1901

„Przewodnik po wystawie przemysłu i rolnictwa w Częstochowie”, 1909

„Kalendarz Informacyjny Ziemi Kieleckiej”, 1914 r.

Reklama zamieszczona w albumie K. Urbański, Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005. Autor nie podał źródła.

Reklama zamieszczona w albumie K. Urbański, Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005. Autor nie podał źródła.

„Gazeta Kielecka”, nr 78


1920-1930 Marmury Kieleckie sp. akc.

Tygodnik Ilustrowany, 1921 r.

„Gazeta Kielecka”, 1925

„Ziemia”, 1929


1930-1932 Marmur sp. z o.o.

„Architektura i Budownictwo”, 1931

Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego z uwzględnieniem rozwoju administracji skarbowej i monografji województwa kieleckiego. Nakładem Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych w Kielcach, 1934.


1932-1935 Przemysł Marmurowy i Granitowy „Marmur w Kielcach” sp. z o.o.

Prospekt reklamowy. Zbiory S. Krupy

Opis działalności firmy, uzupełnienie prospektu prezentowanego powyżej. Zbiory S. Krupy

Zbiory P. Króla


1936-1938 Budowlana sp. akc. Jan Weber

„Architektura i Budownictwo”, 1936

„Przegląd Budowlany”, 1937, nr 9.

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1935, nr 139.


1938-1942 Kielecki Przemysł Marmurowy sp. z o.o. Wyganowscy, Jan Weber


1942-1945 Bracia Wyganowscy inż. sp. z o.o. Fabryka Marmurów w Kielcach

„Dziennik Kielecki”, 1945, nr 14.


1945 Zrzeszenie Pracowników Kieleckiego Przemysłu Marmurowego i Kamieniarskiego


1945-1949 Zakład obróbki marmurów „Marmury Kieleckie”


1949-1951 Kielecki Przemysł Marmurowy i Budowlany sp. z o.o.


1951-1952 Kieleckie Zakłady Obróbki Marmurów


1952-1972 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego


1972-1983 Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa

„Kopasyny”, grudzień 1974 r.


1983-2016 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Oferta handlowa w biurze przy ul. Ściegiennego 5, fot. S. Krupa, 2008 r.


od 2016 – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych