Arendy Marmurów od miasta Chęciny

Arenda Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich (dr Stefan Benni) od miasta Chęciny (Priedwaritielnyje usłowia, 1902 r., APK 21/31/0/-/534

Powierzchnia w morgach [nowopolskich]

SOSNÓWKA           56,72
RZEPKA                   31,42
ZELEJOWA            100,09
GACKA                       2,11
MALIK                       14,10
JAŹWICA                   12,11
KRZAKI                     51,74
OKRĄGLICA            172,22
JERZMONIEC           132,23
BOLECHOWICE         70,16
Razem                642,93 morgi, tj. 322 dziesiatyny

1 dziesiatyna (dziesięcina) = 10 925 m2 = 1,0925 ha, czyli 351,78 ha
1 morga nowopolska = 0,5598 ha, czyli  359,91 ha