Wojewódki Dom Kultury w Kielcach

Kolumny z marmuru „Bolechowice”, fot. P. Król, 2020 r.

Po prawej stronie szary marmur „Szewce” oraz okrągłe, czarne (użylone białym kalcytem) elementy ozdobne z marmuru „Ołowianka czarna”, przy oknach marmur „Zelejowa”,  fot. P. Król, 2020 r.

Po lewej stronie szary marmur „Szewce” oraz okrągłe, czarne (użylone białym kalcytem) elementy ozdobne z marmuru „Ołowianka czarna”, przy oknach marmur „Zelejowa”,  fot. P. Król, 2020 r.

Przy oknach marmur „Zelejowa”, postument popiersia J. Piłsudskiego z marmuru „Szewce”, za nim na ścianie „Zelejowa”, „Ołowianka” oraz czarny marmury z podkrakowskiego Dębnika, fot. P. Król, 2020 r.

Marmury „Ołowianka szara” i „Bolechowice”, fot. P. Król, 2020 r.

Marmur „Ołowianka szara”, w tle marmur „Szewce”, fot. P. Król, 2020 r.

Sala Kominkowa, marmury: „Zygmuntówka”, „Szewce”, „Zelejowa”, „Ołowianka szara”, fot. P. Król, 2020 r.

Sala Kominkowa, marmury: „Zygmuntówka”, „Szewce”, „Zelejowa”, „Ołowianka szara”, „Ołowianka czarna”, fot. P. Król, 2020 r.

Sala Lustrzana, marmury: „Zygmuntówka”, „Szewce”, „Ołowianka szara”, fot. P. Król, 2020 r.

Sala Lustrzana, marmury: „Zygmuntówka”, „Szewce”, „Ołowianka szara”, fot. P. Król, 2020 r.

Sala Lustrzana, marmury: „Szewce”, „Ołowianka szara”, „Bolechowice”, fot. P. Król, 2020 r.


Poniżej, dokumentacja fotograficzna pomieszczeń WDK z 1973 r., fot. Stanisław Machała. Zdjęcia wykorzystano dzięki uprzejmości p. Jarosława Machnickiego.